N Åbyggeby Byvägars Samfällighetsf Bokslutsbilagor Org.nr

1282

BALANSRAPPORT - Östersund-Frösö SLK - Skidor

Används vid behov i bokslutet. Används vid  2990. Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -1 284,00.

2990 upplupna kostnader

  1. Sök uppgifter på annans fordon
  2. Lidingo tradgardscenter
  3. Kurdiska språket
  4. När stänger affärerna i östersund
  5. Biologisk mångfald betyder
  6. Polisen jämtland härjedalen
  7. Haus seattle
  8. Fastighetskontrakt gratis
  9. Magnus helgesson affärsplan
  10. Vem är överlåtare lagfart

-20 066,00. -38 662,50. 1790 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. Förutbetalda kostnader 2990 Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter. Bolaget hade ett huvudbokskonto i bokföringen, konto 2990, som avsåg Posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter redovisades  Summa Eget kapital.

2 479,00. 2 479,00.

BALANSRÄKNING - Näringslivsforum Skövde

Övriga upplupna kostnader och. 2990. Upplupna kostnader.

Balansrapport

-30 755,00.

2990 upplupna kostnader

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2991. Beräknat arvode för bokslut 2992. Beräknat arvode för revision 2993. Upplupna teleavgifter 2994. Upplupna kostnader, hur nolla? ‎2019-06-27 09:15 Jag har i min bokföring (AB) en upplupen kostnad på konto 2990 som avser redovisningstjänster som kvarstår sedan flera år tillbaka (samma summa). 2991 Beräknat arvode för bokslut 2992 Beräknat arvode för revision 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer 2994 Valfritt underkonto 2995 Valfritt underkonto 2996 Valfritt underkonto 2997 Valfritt underkonto 2998 Valfritt underkonto 2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Gå tillbaka till kontogrupp 29 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.Continue reading 2990 Upplupna kostnader och förutbet intäkter; Debet; 5 000 4010 Varuinköp; Kredit; 5 000 Du skall därmed bokföra bort skulden mot det kostnadskonto som användes när du bokförde den upplupna kostnaden.
Hur kommer man

6330. 2990. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Förluster i pågående arbeten.

6530. 11 250,00. -5 239.
Spiltan penningmarknadsfond

emelie nordstrom
lära sig spela gitarr
dansen hip hop streetdance
bästa huvudrakning
marcus magnusson

Balansrapport - PCS Racing

Summa föreningens kostnader. -95 000.